Kisfilmek

Ezekben a "Kisfilmekben" A békés megyei Cifra PAlota Közösség, bölcsődéjének és óvodájának ünnepeibe pillanthatnak be a látogatók. Életünk mélyen átélt - zömmel keresztyény - ünnepek sorozata köré szerveződik. Állandó ismétlődéssel térnek vissza az Évkör ünnepei, a természet évszakonkénti változásai is az ezzel összefüggő emberi munkák.

„Az ünnepek az év csomópontjai, amelyek a világmindenség szellemével kapcsolnak össze bennünket.” (Rudolf Steiner)

SZÜLETÉSNAPOK - a jól ismert várva-várt ünnepek

“Áldjanak az égiek, / fény kísérjen és szeretet, / bármerre jársz, bármerre jársz”

Az évkör keresztyény ünnepei mellett a gyerekek születésnapjai különösen fontos állomásai életünknek.

A gyerekek családjukban ünneplik meg először a születésnapjukat, azután az óvodában társaikkal. Ez a nap csak az ünnepeltről szól, minden gyermeknél ugyanazok az ünnepi mozdulatok ismétlődnek, igazodva ahhoz ki mennyire tudja viselni az ezzel járó, reá irányuló nagy figyelmet.

https://youtu.be/zZSyeBRiRro

ALTATÁS - kisebb ünnep a mindennapokban

https://youtu.be/2As0NDylgKI

BETAKARÍTÁS ÜNNEP (szeptember) -  hála adás

Az évkör a betakarítás ünnepével, a termésekért mondott hálával  kezdődik szeptemberben. 

"Tele a magtár, tele a kaptár, tele a hombár, tele a csűr...

Rászállt a nyár az első sárga levélre és elrepült..." (Kányádi Sándor: Szeptember)

https://youtu.be/4AOl0jnBloQ

SZENT MIHÁLY (szeptember 29) - bátorság, igazságosság ünnepe

Mihály napja a félelem nélküli erős akarat ünnepe. Mihály tekintetének fényénél az ember felismeri, mit tett jól vagy helytelenül. Mérlegel.

„Ha a napok rövidülnek, fényesebbé válnak a szívek.

S az ősz felett fénylik Szent Mihály.”  (H.Ritter)

https://youtu.be/lM3dqdt78ws

SZENT MÁRTON ÜNNEPE (november 11) - az önzetlen adás ünnepe

"Az éjjelen át viszek egy kis fényt, / Mit a Nap tüze gyújtott egyszer rég,

Mint csillag-szikra úgy ragyog, / Szent Márton tüze, láthatod."

Szent Márton időszaka az önzetlen adásról szól. A papírlámpáson átszűrődő fény olyan, mint az elsõ szikrája annak a belsõ fénynek, amely Karácsony felé érlelõdik.

https://youtu.be/EbW6DsvPggE

SZENT MIKLÓS (december 6) - együttérzés, segítség nyújtás ünnepe

A fényre várakozás időszakának, az adventi időszak elején ismerjük meg Szent Miklós legendáját aki  a városában egy elszegényedett kereskedõ leányain segített, megőrízve így a leányok tisztaságát. Szent Miklós püspök szeretetet és jóságot sugároz, alakján keresztül az adakozás, a segítõkészség példája jelenik meg a gyerekeknek szóló történetekben.

A kék ruhás püspök ellátja a gyerekeket útravalóval, melyek üzenete igen mélyértelmű:

- alma: mint minden gyümölcsök képviselője, emlékeztető a tudás fájára,

- diók: saját erőre van szükség ahhoz, hogy a belsejéhez hozzájussunk, 

- kenyérféle, mézes vagy fűszeres sütemény: a bennük lévő anyagok a szervezetet felmelegítik, és élettelivé teszik. 

Megítélésünk szerint más ajándékok meghamisítják a képet, a Mikulást Jézuskává teszik.

https://youtu.be/e7GXowtqUcs

ADVENT, SPIRÁLJÁRÁS - várakozás a fény születésére

"Adventi hírnök, friss fenyőág. / Lobog az első gyertyaláng! / Karácsonyt várva lázban a föld,
Isteni gyermeket köszönt. / Ujjong a szívünk, dalra gyúl, / Nincs már messze az Úr!"

A Karácsonyra, a fény születésére várakozás időszaka ez,  amit az egymásra figyelés és az együttes ünneplés tesz hangsúlyossá az adventi koszorú körül.

Közös családi ünnepként ékesíti a Karácsony várását az Adventi Kert, vagy Adventi Spirál járás, a téli szünet előtti utolsó napon. A spirálon való végighaladás különleges szimbolikája a földi világba való megérkezésnek, annak a folyamatnak, amikor először egyénekké válunk a tanulás, gondolkodás által, később képességeinket a közösség rendelkezésére bocsátjuk.

A karácsony igazi csodáját a Szentestén mindenki saját családjában éli meg. 

https://youtu.be/3kmXt8WYcpY

HÁROM KIRÁLY ÉRKEZÉSE, VÍZKERESZT (január 6) - égi bölcsesség, Fagykirály uralma

A téli szünetről visszatérve meséken és játékokon keresztül éljük meg a Szent Családhoz érkező Napkeleti Bölcsek égi bölcsességÉt, a jövőbe látás tudományát.

Ezután a vízkereszt időszakban január 6-tól a Fagykirály uralja a természetet és a hófehérbe öltöztetett évszakasztalt. Figyeljük és megéljük a téli időszak minden apró ajándékát, ezzel tekintetünk újra a föld felé irányul. A Föld felé amely mélyén már lassan készülődik, ébredezik az új élet.

https://youtu.be/54kTAsrq3bA

FARSANG - 

"Itt a farsang, áll a bál, / Keringozik a kanál.

Csárdást jár a habverő, / Bokázik a máktörő."

A Farsangi mulatsággal a föld mélyében ébredező új életet üdvözöljük, a téli sötétséget űzzük el.

A kisgyermekek játékában nap, mint nap megjelenik a „más bőrébe bújás”, a szerepjátszás. Ezért a farsangi ünnepen nem a jelmezé a főszerep, hanem a hangsúly a farsangi témán (pl. mesterségek, mese, állatok, erdő lakói, évszakok stb.), és a mulatságon van.

https://youtu.be/qJ63cKXKQzM

HÚSVÉT - 

"Bodzavirágból, bodzavirágból / hullik a, hullik a sárga virágpor. / Fönt meg a felhők szállnak az égen, / bodzafehéren, bodzafehéren." (Nemes Nagy Ágnes)

A farsang végeztével beköszönt a kikelet-, és húsvétvárás ideje, a Nagyböjt. A várakozást, az idő múlását - amellyel most a feltámadás ünnepét várjuk - a tojásfán éljük meg: naponta egy hímzett piros filctojást akasztunk az évszakasztalon a sorra kifakadó rügyekkel ébredő gyümölcságra.

Fontos tennivalónk a közös nagytakarítás, és a búzafű kertecskék kialakítása, amikbe az ősszel csépelt és azóta gondosan őrzött búzaszemeket vetjük el. Ezzel a magok újjászületését élhetik meg a gyermekek. Ezt a kertecskét viszi haza minden gyermek a családjába, a tojásfestés és veteményezés emlékképeivel, hogy a Húsvétot - hasonlóan a Karácsony ünnepéhez - saját családjával élhesse meg.

https://youtu.be/VVNewNb9l-8

PÜNKÖSD - létesülés és ébredés ünnepe

"Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje, / Mindent egészséggel látogató ege, / Hosszú úton járókot könnyebbítő szele! / Te nyitod rózsákot meg illatozásra, / Néma fülemile torkát kiáltásra, / Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba. (Balassi Bálint) 

A húsvétot követő újabb negyven napos időszak a Mennybemenetellel készíti elő a létesülés és ébredés legfontosabb állomását, a Pünkösdöt.  A szünet után visszatérve várja a gyerekeket a tojásfa a 40 db piros hímzett filctojással ékesítve, majd Mennybemenetel napján, mint egy metamorfózis, ezek aranytojásokká változnak.

Az átalakulás a kerti növény ültetések által is jelen van, illetve a kis hernyó pillangóvá változása egy szép képe ennek az időszaknak. Ezek a képek meséinkben, dalainkban, játékainkban is megjelennek. 

Pünkösd ünnepével lezárul a növekedő Nap, és a kilégzés időszaka is egyben, a tavasz üde zöldje nyáriassá változik. 

https://youtu.be/W9ppaJyRX1s

 

 

 

 

 

Életképek